Teknologioiden hallinta on merkittävä menestystekijä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksessa. TEKNO-hankkeessa kehitetään koulutusta ja verkostoja, joilla edistetään sote-alan terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista niin työntekijöiden kuin heidän asiakkaidensa hyväksi. Hankkeella halutaan tavoitteellisesti tukea sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden sekä yksittäisen kansalaisen “Smart Citizen” hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista