Tekno-Hanke

TEKNO-hankkeen loppujulkaisu: Terveysteknologia – hyvän arjen mahdollistajana on nyt saatavilla!

Avaa julkaisu tästä ja ota käyttöösi monipuolinen katsaus terveys- ja hyvinvointiteknologian kentältä.


Tietoa TEKNO-hankkeesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos ja omaehtoisen terveydenhallinnan korostuminen aiheuttavat paineita alalla työskentelevien teknologiaosaamiselle ja alan yritysten palvelutuotannolle. Muutos haastaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia että asiakkaita hyödyntämään teknologisia ratkaisuja yhä enemmän. Tämän vuoksi alan ammattilaisilla tulee olla riittävä tietämys olemassa olevista teknologiaratkaisuista sekä ohjausosaamista teknologian käytön ohjaamiseksi asiakkaalle. Teknologiaosaaminen on myös kilpailuvaltti niin alan ammattilaisille, alalle valmistuville kuin alan yrityksille.

TEKNO-hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, alan opiskelijoiden sekä yksittäisen kansalaisen hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista. Lisäksi hankkeen avulla luodaan uutta asiakasymmärrystä ja liiketoimintaosaamista Uudellemaalle. Hankkeessa toteutetaan uudenlaisia koulutusratkaisuja sekä palvelu- ja tuotekehitystä yli toimialarajojen toteutettavan yhteistyön myötä. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan vahvasti koulutusta tarvitsevien osaamistarpeet, eri-ikäisten tavat oppia ja erilaisten ohjausmenetelmien hyödyntäminen. Teknologiaosaamisesta tulee hankkeen myötä osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta sekä alan ammattilaisten ammatti-identiteettiä.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan virtuaalinen hyvinvointi- ja terveysteknologia-alusta, joka toimii koulutuksen oppimisympäristönä, edistää loppukäyttäjien teknologiaosaamista kotona ja kokoaa yhteen teknologia-alan yritykset tuotteineen. Teknologia-alustalla tuetaan myös muun muassa start-up yrittäjien ja jo pidempään alalla toimineiden yrittäjien verkostoitumista. Hankkeessa toteutettavalla liikkuvalla digi-opastuspisteellä tuetaan puolestaan kansalaisten teknologiaosaamista.

TEKNO-hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat Posintra Oy, Upgraded sekä Vantaan Invalidit. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2017–29.2.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 437 931 €. Projektin päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ESR.