Tavoitteet

Koulutus

Hankkeen yksi päätehtävistä on kehittää koulutusta ja verkostoja, joilla edistetään sote-alan terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista niin työntekijöiden kuin heidän asiakkaidensa hyväksi.

Lue Lisää


Kotihoito 2.0

Keräämme juuri Sinun ajatuksiasi ja näkemyksiäsi ikäihmisen, vammaisen, tai muun henkilön kotona selviytymisen haasteista.

Lue Lisää


Virtuaalialusta

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi –hankkeessa rakennetaan virtuaalinen toimintaympäristö hyvinvointiteknologian käytön opastukseen ja tiedonjakoon.

Lue Lisää