Kotihoito 2.0

Keräämme juuri Sinun ajatuksiasi ja näkemyksiäsi ikäihmisen, vammaisen, tai muun henkilön kotona selviytymisen haasteista. Kokoamme eri tavoin hanketilaisuuksissamme anonyymeja kuvauksia arkipäivän tilanteista, jotka tulisi ratkaista. Se voi olla mitä tahansa turvattomuuden tunteesta ruoan valmistukseen tai kuulovaikeuksiin televisiota katsellessa. Olipa murhe pieni tai suuri, haluamme kuulla juuri Sinua. Jätä meille viestisi. Koostamme ne ja jaamme uusien tuotteiden innovoijille, kotihoidon henkilöstölle, päättäjille, sosiaali- ja terveysalan tuleville ammattilaisille…

Levitetään yhdessä tietoa siitä, mikä kotona selviytymisessä oikeasti on haasteellista.

 

    Oletko: (pakollinen)
    läheinenomaishoitajahoitotyön ammattilainenyrittäjäasiakas/potilasmuu

    Mitkä ovat kotona selviytymisen haasteita? Kerro omin sanoin (pakollinen)